357190_399-1به گزارش سایت شرط بندی، در ادامه جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران نوبت به نامگذاری خیابانهای شهر تهران رسید.

حجت نظری درخصوص این موضوع گفت: پیشنهاد دادیم تا بلوار فردوس غربی به اسم ناصر حجازی نامگذاری شود. کمپ باشگاه استقلال در همان خیابان بلوار فردوس غربی واقع شده است و دلیل نامگذاری همین بوده است. همچنین پیشنهاد دادیم تا میدان پیروزان و خیابان منتهی به آن هم به نام پرسپولیس تغییر نام بدهد.

پس از شنیدن سخنان موافق و مخالف درخصوص این مصوبه رأی‌گیری شد و با یازده رأی موافق این صورتجلسه نامگذاری به تصویب رسید.

0/5 ( 0 نظر )