Press ESC to close

مديريت فوتبال

آقای تاج! آبروریزی بزرگ هیئت فوتبال گیلان را ندیدید؟

امیر 0
دکتر افتخاری از چهره های ورزشی استان گیلان گفت: با همه احترامی که برای کاندیداها قائل هستم انتخابات هیئت فوتبال گیلان را غیر قانونی و آن را نمادی از آبروریزی، ورزشی می دانم و آقای تاج باید پاسخگوی این نکته باشد که چرا شهامت حضور در مجمع را نداشتند؟
Continue reading