Press ESC to close

سایر ورزش‌ها

تاسیس فدراسیون جهانی ورزش برای خبرنگاران و رسانه‌ها توسط یک ایرانی

امیر 0
فدراسیون بین المللی ورزش برای خبرنگاران و رسانه‌ها (IFSJM) با هدف سازمان دهی و برگزاری مسابقات جام جهانی، قاره‌ای و بین المللی برای خبرنگاران و کارکنان رسانه‌ها و با شعار “با رسانه خود افتخار کسب کنید” تاسیس و شروع به فعالیت نمود.
Continue reading