Press ESC to close

مدیریت ورزش

داورزنی: سکوت کردم، اطلاعات غلط به BBC ،VOA و من‌و‌تو دادند!

امیر 0
معاون وزیر ورزش و جوانان به سایت شرط بندی گفت: اگر در والیبال کاری نمی‌کردم و موفق نبودم این همه هجمه علیه‌ام نبود. کسی کاری به من نداشت. من در سه دوره انتخابات والیبال با ۴۵ رأی رئیس شدم.
Continue reading

داورزنی: سکوت کردم اطلاعاتم را به BBC ،VOA و من‌و‌تو دادند

امیر 0
معاون وزیر ورزش و جوانان به سایت شرط بندی گفت: اگر در والیبال کاری نمی‌کردم و موفق نبودم این همه هجمه علیه‌ام نبود. کسی کاری به من نداشت. من در سه دوره انتخابات والیبال با ۴۵ رأی رئیس شدم.
Continue reading

پرونده| معاون وزیر در دوراهی انتخاب؛ استعفا یا انصراف؟!

امیر 0
محمدرضا داورزنی می‌خواهد بعد از تجربه طولانی معاونت ورزش به والیبال برگردد، اما مسئله اینجاست که او هنوز از منصب فعلی خود کناره‌گیری نکرده است.
Continue reading

ابراز پشیمانی صالحی امیری بابت حکم زدن برای ژن خوب

امیر 0
حمیدرضا عارف فرزند محمدرضا عارف از چهره های سیاسی ایران که به عنوان یک آقازاده سیاسی حضورش در کمیته ملی المپیک با واکنش‌های زیادی مواجه شده بود، از ریاست کمیسیون صلح و ورزش این کمیته استعفا کرده است.
Continue reading