Press ESC to close

کشتی

گوش شکسته‌های آمریکایی در راه ایران

امیر 0
طبق اعلام نصیرزاده رییس سازمان لیگ کشتی، در صورتیکه تیم‌های آمریکا و روسیه با نفرات مطرح خود به ایران بیایند تمامی هزینه‌های آن‌ها از جمله بلیت پرواز رفت و برگشت از سوی ایران پرداخت خواهد شد.
Continue reading