Press ESC to close

جهان

حمله به تاج و تخت بولت

امیر 0
شلی فرصت خوبی هم دارد تا شنبه آینده هم در ماده ۴ در ۱۰۰ متر دوباره بدرخشد و بتواند یک مدال طلای دیگر به ویترینش اضافه کند. اگر چنین اتفاقی رخ دهد می‌تواند به فلیکس و بولت در صدر دونده‌هایی که بیشترین مدال طلا را گرفته‌اند، نزدیک شود.
Continue reading