Press ESC to close

ویلموتس: من کسی را خط نمی‌زنم، شجاعی خودش خداحافظی کند!

امیر 0
قبل از بازی با عراق وقتی این بحث مطرح شد که ویلموتس شجاعی را خط بزند و دیگر دعوتش نکند، او حرف جالبی زد. ویلموتس به نزدیکانش گفت: من کسی را خط نمی‌زنم، شجاعی خودش خداحافظی کند.
Continue reading

از هر طرف که دیدم، جز وحشتم نیفزود!

امیر 0
آرامشی که سال‌ها به آن دل بسته بودیم، به طرز هولناکی مغشوش شد! مدت‌های مدیدی بودکه با چنین پیشامدی روبه‌رو نشده بودیم. یادمان رفته بود چگونه می‌توان، دو بازی پشت‌سر هم را باخت و بد هم باخت.
Continue reading