Press ESC to close

کان: بهتر است بایرن از نام‌های بزرگ فاصله بگیرد

امیر 0
اسطوره باشگاه بایرن مونیخ معقتد است دورانی که بایرن مونیخ به هر طریقی قهرمانی را از آن خود می‌کرد، تمام شده است و این تیم باید بازی‌های سطح بالایی را از خود ارائه کند.
Continue reading