Press ESC to close

عکس| چقدر شما خوشبختید آقای استیلی

امیر 0
پیش از این سرمربی تیم ملی را به بهانه مختلف از دم تیغ می گذراندند. قبل از پرواز تیم ملی به تورنمنت های مهم، چنان همه چیز را شخم می زدند که گویی ما با یک ارتش غیرخودی طرف هستیم و این تیم ملی ایران نیست!
Continue reading