Press ESC to close

آیا بازیکن آماده استقلال خط می‌خورد؟

امیر 0
ظاهراً عارف غلامی مدافع تیم استقلال در کانون حاشیه قرار دارد و به دلیلی مسائلی که بین این بازیکن و کادر فنی تیم ملی امید به وجود آمده شاید کادر فنی تیم امید در اردوی جدید تصمیم به عدم دعوت از این بازیکن بگیرد.
Continue reading

تعریف و تمجید مربی حریف دردی را دوا نمی‌کند

امیر 0
سانچس، سرمربی تیم امید قطر در پایان بازی تیم ایران را ستود و رسانه‌های قطری هم از تیم امید تعریف و تحسینش کردند. هرچند تعریف و تمجید مربی حریف دردی را دوا نمی‌کند.
Continue reading

شکست‌هایی که به شخصیت تیم امید ضربه می‌زند

امیر 0
شکست‌های تیم ملی امید اگر چه در بازی دوستانه حادث می‌شود و امتیازی از تیم امید کسر نمی‌کند، اما تبعات روحی و روانی بدی را برای این تیم به همراه خواهد داشت و باور صعود را از بر و بچه‌های تیم امید می‌گیرد.
Continue reading