Press ESC to close

شکست‌هایی که به شخصیت تیم امید ضربه می‌زند

امیر 0
شکست‌های تیم ملی امید اگر چه در بازی دوستانه حادث می‌شود و امتیازی از تیم امید کسر نمی‌کند، اما تبعات روحی و روانی بدی را برای این تیم به همراه خواهد داشت و باور صعود را از بر و بچه‌های تیم امید می‌گیرد.
Continue reading