Press ESC to close

خطر لیگ اروپا، بیخ گوش کهکشانی‌ها!

امیر 0
شاگردان زیدان سه‌شنبه باید در ترکیه به مصاف گالاتاسرای بروند و اگر بنا باشد همین عملکرد ناامیدکننده را در استانبول داشته باشند، با یک خطر بزرگ رو‌به‌رو خواهند شد: خطر سقوط رئال‌مادرید به لیگ اروپا.
Continue reading

برداشت یک| فوتبال در دهانه بزرگ سیاست!

امیر 0
نقش فوتبال در دنیای امروز سیاست را به وضوح می‌توان در منطقه کاتالونی‌ها دید که چگونه رقیبی شده‌اند برای آریستو کرات‌های پایتخت و سلطنتی‌ها و چه رقابتی در قاره اروپا دارند. شاید فوتبال بتواند در نهایت این رشته گسیخته سیاسی را در اسپانیا پیوند دهد.
Continue reading