Press ESC to close

شکایت نساجی از شهرخودرو و حسن جعفری

امیر 0
به تازگی تصویری از حسن جعفری بازیکن نساجی مازندران همراه با پیراهن باشگاه شهر خودرو منتشر شده که به نظر می رسد این بازیکن با تیم مشهری قرارداد داخلی بسته است. اقدامی غیر قانونی که در مراجع قانونی فوتبال قابل رسیدگی است.
Continue reading

یکی حواسش به نماینده ایران باشد

امیر 0
گرچه شاگردان یحیی در شهرخودرو فصل گذشته روزگار خوشی در لیگ برتر سپری کردند، اما با روی کار آمدن مالک جدید و به تبع آن قطع شدن دست حمایتی شهرداری مشهد از سر این تیم شرایط نماینده مشهد در لیگ برتر و آسیا دشوارتر از قبل شد.
Continue reading

گل‌محمدی شهرخودرو را برمی‌گرداند؟

امیر 0
شهرخودرو بازیکنان بزرگی دارد. بازیکنانی که بار‌ها و بار‌ها شرایط بحرانی را به‌چشم دیده‌اند و به‌خوبی می‌دانند چه باید بکنند که به روز‌های خوب گذشته برگردند.
Continue reading