Press ESC to close

منتقدان تیم ملی ناگهان مهربان و دلسوز شدند!

امیر 0
در دور‌ه‌های گذشته، ما تیم مقتدر انتخابی جام جهانی بودیم که از اعتبار فوتبال آسیا حتی در جام جهانی مقابل بزرگ‌ترین تیم‌ها و بازیکنان جهان دفاع می‌کردیم. با این همه منتقدان زیادی از همه چیز ناراضی بودند و به ارکان تیم ملی حمله می‌کردند.
Continue reading