Press ESC to close

پولادی: هنوز زخمی بازی با عراق هستم!

امیر 0
مهرداد پولادی در خصوص اخراجش در بازی با عراق گفت: من فکر می‌کنم داور نمی‌دانست من کارت دارم و به خاطر همین دست به جیب شد. من اصلا تکلی نزدم داشتم پایم را جمع می کردم که به گلر نخورم اما بازیکنان عراق زرنگی کردند.
Continue reading