Press ESC to close

تلاش برای ورود زنان به ورزشگاه آزادی با بلیت فروشی

امیر 0
معاون توسعه بانوان وزارت ورزش و جوانان در مورد ورود زنان به ورزشگاه گفت: باید امکانات رفاهی، سرویس‌های بهداشتی، تغذیه خانواده ها، زیر ساخت‌ها و شرایط امنیت زنان فراهم شود و نگاهمان این است که بتوانیم برای بانوان بلیت فروشی عادی داشته باشیم.
Continue reading