Press ESC to close

استاد حوزه علمیه قم: روزگاری رای دادن زنان هم حرام بود!

امیر 0
عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم در خصوص مشکل شرعی موتورسواری بانوان نوشت: وقتی نه دلیل قانونی برای ممنوعیت موضوعی وجود دارد و نه دلیل شرعی بنابراین نمی‌توان با آن مخالفت کرد.
Continue reading