Press ESC to close

ایران – هنگ‌کنگ در چند برداشت؛ ویلموتس و میراث کی‌روش

امیر 0
ویلموتس برای «رفرم» تاکتیکی اش باید آهسته والبته پیوسته گام بردارد. نمی‌توان میراث «کی‌روش» را به این زودی‌ها تغییر داد. منظم بازی کردن و ریتم را از دست ندادن «شناسنامه» تیم کی‌روش بود. نباید خدشه‌ای به این خصیصه وارد شود.
Continue reading