Press ESC to close

بلاژویچ: انگار بازیکنان بحرین مواد مخدر مصرف کرده‌اند

امیر 0
روز بازی ایران و بحرین در سال 2002 سفارت ایران در بحرین تیم ملی را برای ناهار دعوت کرد. بازیکنان هم به هر غذایی روی میز بود، نه نگفتند. بعد‌ها گفتند کشک بادمجان خوردند و این غذای چرب در زمین نفس بازیکنان را گرفت.
Continue reading