Press ESC to close

میلیچ: ناظر بازی من را هل داد

امیر 0
میلیچ در خصوص دلیل محرومیتش گفت: من یک بازیکن حرفه‌ای هستم و در نقاط مختلفی از جهان کار کردم و می‌دانم فردی که ID کارت به گردن دارد، مسئولیت در انجام و برگزار مسابقه دارد. اما در ایران شرایط بسیار متفاوت است و تعداد این افراد زیاد هستند.
Continue reading