Press ESC to close

همسر ناصر حجازی: چرا باید یک جوان دست به خودسوزی بزند؟

امیر 0
همسر مرحوم ناصر حجازی به سایت شرط بندی گفت: من برای دیدن همه بازی‌های ناصر به ورزشگاه امجدیه و آزادی می‌رفتم و آقایان با دیدن خانم‌ها حتی دیگر با هم شوخی هم نمی‌کردند چه رسد به این که بخواهند حرف بد بزنند.
Continue reading