Press ESC to close

شکایت نساجی از شهرخودرو و حسن جعفری

امیر 0
به تازگی تصویری از حسن جعفری بازیکن نساجی مازندران همراه با پیراهن باشگاه شهر خودرو منتشر شده که به نظر می رسد این بازیکن با تیم مشهری قرارداد داخلی بسته است. اقدامی غیر قانونی که در مراجع قانونی فوتبال قابل رسیدگی است.
Continue reading