Press ESC to close

بهترین خارجی‌های پرسپولیس؛ نیلسون، پتروویچ، توره و البته زاید

امیر 0
پرسپولیسی‌ها چندان هم از جذب بازیکن خارجی خاطره بدی ندارند، اگر عملکرد نیلسون، پتروویچ یا زاید را به یاد بیاورید این ادعا را تأیید خواهید کرد.
Continue reading