Press ESC to close

18 آبان، روز ملاقات اهالی فوتبال گیلان با ایرج زهرابی

امیر 0
ایزج زهرابی مردی خستگی ناپذیر در گرفتن حق فوتبالی ها و اهالی گیلانی از فدراسیون فوتبال بود. از زمان پرویز دهداری، او با نابرابری ها و تبعیض ها جنگید و بارها حق بازیکنان گیلانی را گرفت.
Continue reading