Press ESC to close

شام غریبان در خانه مرحوم کاشانی، بدون بازیکنان پرسپولیس

امیر 0
قرار بود برخی از بازیکنان عصر امروز در باشگاه شاهین حاضر شده و در مراسم شام غریبان رئیس فقید هیأت مدیره باشگاه پرسپولیس حضور پیدا کنند، اما به دلیل برخی از مسائل حضور آن‌ها لغو شد.
Continue reading