Press ESC to close

گزینه‌های زیادی برای ورود بانوان ایرانی به ورزشگاه داریم

امیر 0
دبیر کل کنفدراسیون فوتبال آسیا درباره ورود بانوان ایرانی به ورزشگاه گفت: زنان و مردان در ایران فوتبال بازی می‌کنند به همین خاطر باید همه توانایی تماشای بازی‌ها در ورزشگاه داشته باشند.
Continue reading