Press ESC to close

واکنش فیفا به درگذشت دختر استقلالی: ورود زنان به ورزشگاه‌ را آزاد کنید

امیر 0
فیفا ضمن تسلیت بابت درگذشت یک دختر هوادار شیفته فوتبال در ایران بر اثر خودسوزی، بار دیگر مقامات ایران را به تأمین آزادی ورود زنان به ورزشگاه‌ها فرا خواند.
Continue reading

واکنش فیفا به درگذشت دختر آبی: ورود زنان به ورزشگاه‌ را آزاد کنید

امیر 0
فیفا ضمن تسلیت بابت درگذشت یک دختر هوادار شیفته فوتبال در ایران بر اثر خودسوزی، بار دیگر مقامات ایران را به تأمین آزادی ورود زنان به ورزشگاه‌ها فرا خواند.
Continue reading