Press ESC to close

«ویدئو چک» در سایت شرط بندی: ما رکورددار فحش‌خوردنیم!

امیر 0
عبدالله روا در خصوص حواشی پیرامون برنامه‌اش به سایت شرط بندی گفت: سردار یکبار تصور کرده بود من به او گفته‌ام مواد مخدر مصرف می‌کند. او در صفحه شخصی اش استوری گذاشت که در آن به من و خانواده‌ام توهین کرد.
Continue reading