Press ESC to close

یادداشت| داستان همیشگی موفقیت‌های فردی و تیمی

امیر 0
داستان تحلیل برنده‌های جوایز فردی تمامی ندارد و اختلاف نظر هم زیاد است؛ برخی می‌گویند فقط عملکرد فردی برای کسب این جوایز اهمیت دارند، اما برخی دیگر عملکرد تیمی را هم مهم برمی‌شمارند.
Continue reading