Press ESC to close

سردار قبل از دایی باید رکورد نیمار را بزند

امیر 0
در روز‌هایی که همه منتظر شکسته شدن رکورد علی دایی توسط رونالدو هستند ما ایرانی‌ها امیدواریم سردار آزمون این رکورد را به خود اختصاص دهد و حتی در صورت شکست شدن رکورد علی دایی توسط رونالدو، او رکورد جدیدی به نام ایران ثبت کند.
Continue reading