Press ESC to close

انصاری‌فرد: متضرر می‌شویم و حرف می‌شنویم؛ وای به روزی که از ما حمایت شود!

امیر 0
مدیرعامل باشگاه پرسپولیس به خبروررزشی گفت: اجازه نمی‌دهم حق‌مان پایمال شود. از این به بعد، یک بار دیگر به پرسپولیس اتهام بزنند، شدیداً پیگیری می‌کنیم و قویاً از پرسپولیس دفاع خواهیم کرد.
Continue reading